Landelijke opening Week tegen Eenzaamheid

27 september 2023

Landelijke opening Week tegen Eenzaamheid 2023

Netwerkconferentie

Kennis en inspiratie voor wie in beleid of praktijk met het thema eenzaamheid te maken heeft. 

We ontmoeten elkaar, praten bij over actuele ontwikkelingen en horen bijzondere praktijkverhalen over hoe iedereen zich inzet om eenzaamheid in Nederland te verminderen. 

Samen starten we de Week tegen Eenzaamheid!

Schrijf u hier in

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert in het kader van actieprogramma Eén tegen eenzaamheid de landelijke opening van de Week tegen Eenzaamheid. 

Programma

Vandaag hebben we het over:

  • Hoe ga je doelgroepen bereiken die je nu niet of moeilijk bereikt?
  • Wat kun je doen om eenzame jongeren te steunen
  • Als gemeente SPUK-gelden inzetten in een integraal plan
  • De impact van verlies en verdriet
  • Ervaringsdeskundigen betrekken
  • Wat de fysieke leefomgeving voor mensen betekent, en hoe je daar gebruik van maakt
  • Wat kun je leren van bedrijven
  • Verbeter je communicatie over een gevoelig thema als eenzaamheid

De netwerkconferentie start met twee rondes deelsessies. Daarna gaan we naar de plenaire opening van de Week tegen Eenzaamheid met onder anderen key note speaker klinisch psycholoog prof. dr. Manu Keirse, staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen en bijdragen van deelnemers aan het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. We sluiten af met een levendig netwerkdiner. 

Lees hier het inhoudelijke programma

Een onmisbaar netwerkevent voor iedereen die in zijn werk met het thema eenzaamheid te maken heeft!

Doelgroep

Iedereen die in werk of activiteiten te maken heeft met het thema eenzaamheid. Zoals vertegenwoordigers van landelijke organisaties en bedrijven, projectleiders van lokale coalities tegen eenzaamheid, vrijwilligers, studenten, professionals in zorg & welzijn én daarbuiten, sociaal ondernemers, ervaringsdeskundigen, wetenschappers, wethouders en beleidsmedewerkers.

Week tegen Eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid is van 28 september t/m 4 oktober. Lees hier alles over de Week tegen Eenzaamheid